Aktuálne informácie

Kritériá pre výber projektov MAS

Centrálna jednotka Národnej siete rozvoja vidieka SR pozýva MAS na Pracovné stretnutie Kritériá pre výber projektov MAS

 

Termín konania: 30. 11. 2021 o 9.00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM

Hlavné témy programu

  • Kritériá pre výber projektov MAS
  • Diskusia

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020