Aktuálne informácie

Konferencia o budúcnosti Európy

image

Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje jedinečnú a vhodnú príležitosť na diskusiu s občanmi o výzvach a prioritách Európy. Je to miesto, kde sa môžete zamyslieť nad tým, akú budúcnosť si pre Európsku úniu želáte, a to bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate alebo čo robíte.

Európsky parlament, Rada a Európska komisia sa zaviazali, že budú Európanov počúvať a že sa v rámci svojich právomocí budú odporúčaniami zaoberať.

Konferencia by mala dospieť k záverom a poskytnúť usmernenia pre budúcnosť Európy najneskôr na jar 2022.

Táto platforma je centrálnym prvkom Konferencie o budúcnosti Európy. Ponúka vám príležitosť vyjadriť sa, povedať, v akej Európe chcete žiť, a pomôcť formovať našu budúcnosť.

Vyjadrite svoj názor na Konferencii o budúcnosti Európy.

Zistite, s akými nápadmi prichádzajú ľudia z rôznych kútov Európy, a diskutujte o nich.

Nájdite podujatia vo svojom okolí a zúčastnite sa na nich.

Stiahnite si informačné prehľady, infografiky a propagačný materiál.

Občania sformulujú odporúčania, o ktorých sa bude diskutovať na plenárnych zasadnutiach konferencie.

Vyjadrite sa a podeľte sa o nápady na online a osobných podujatiach, ktoré sa konajú vo vašom okolí.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020