Aktuálne informácie

Implementácia stratégie CLLD v rámci PRV SR 2014 - 2022 a IROP.3

Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva MAS na vzdelávaciu aktivitu Implementácia stratégie CLLD  v rámci PRV SR 2014 - 2022 a IROP

Termín realizácie: 28.10.2021, 9.00 - 12.00 hod.

Forma: online prostredníctvom aplikácie Zoom

Cieľová skupina: MAS

Lektor: RO pre PRV, RO pre IROP a PPA

Program:

  1. Dodatočná výkonnostná  alokácia

  2. Financovanie chodu MAS II (IROP) a následný prechod na financovanie chodu MAS (PRV  prechodné obdobie)

  3. Aktualizácia stratégii CLLD (aktualizácia v rámci PRV, aktualizácia v rámci  IROP)

  4. Intervencia LEADER v programovom období 2023 - 2027

Bližšie informácie sú uvedené v Pozvánke s prihláškou v dokumenoch na stiahnutie. 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022