Aktuálne informácie

Exkurzia po mikroregióne Terchovskej doliny

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj pozýva MAS na  Exkurziu do mikroregiónu Terchovskej doliny.

V rámci exkurzie budú prezentované zrealizované projekty z Programu rozvoja vidieka a iných fondov EÚ zameraných  na LEADER, vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka, projekty realizované v rámci opatrení 341 a Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 342 Obnova a rozvoj obcí.

Exkurzia sa uskutoční dňa 14.9.2021

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020