Aktuálne informácie

Povinnosti prijímateľa pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj pozýva na informačný seminár „Povinnosti prijímateľa pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: 21. - 23.09.2021, Hotel Merkúr, Medvedia Hora, 072 36 Kaluža

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022