Aktuálne informácie

Podmienky poskytnutia príspevku podopatrenie 6.1 a podopatrenie 6.3

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Podmienky poskytnutia príspevku podopatrenie 6.1 a podopatrenie 6.3, ktorej cieľom je zabezpečiť správnu implementáciu podopatrenia 6.1 a 6.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Termín realizácie: 7.9.2021, 9.00 – 11.00 hod.

Forma: online prostredníctvom aplikácie Zoom

Cieľová skupina: potenciálny záujemca o podopatrenie 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2020 (výzvy vyhlásené MAS)

Lektor: PPA, MPRV SR

V prípade záujmu je potrebné registrovať sa najneskôr do 3.9.2021 do 10:00 hod.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqwAwKJLQkQ8jebxyOoGrib27Cs2CBEimJowsDeYzuvkEfkw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.

Záväzne registrovaným účastníkom bude zaslaný potvrdzujúci email. Uprednostnení budú členovia NSRV SR.

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimíra Gudábová, +421915701076, [email protected].

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR si vyhradzuje právo z osobitných dôvodov zrušiť aktivitu. Počet účastníkov je limitovaný. Podrobný program aktivity nie je stanovený.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020