Aktuálne informácie

Zrušenie aktivity - Odborná exkurzia zameraná na prezentáciu projektov realizovaných s podporou vybraných podopatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás oznamuje zrušenie aktivity  Odborná exkurzia zameraná na prezentáciu projektov realizovaných s podporou vybraných podopatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ktorá sa mala uskutočniť dňa 14.9.2021

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020