Aktuálne informácie

Ukážka dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na aktivitu Ukážka dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020.

Termín a miesto konania: 26.08.2021, KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., Šenkvice

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020