Aktuálne informácie

Dožinky v Dolnej Žďani

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na Dožinky v Dolnej Žďani, kde bude prezentovať svoju činnosť a PRV SR 2014 - 2020.

Termín:  28.08.2021

Čas:  13:00 – 20:00 

Miesto:  Dolná Žďaňa, okr. Žiar nad Hronom 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020