Aktuálne informácie

Propagácia RA NSRV SR na aktivite Vinosadské pivnice

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na  Vinosadské pivnice

Termín a miesto konania: 12.6.2021 - Vinosadské pivnice (Vinosady, BA kraj)

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020