Aktuálne informácie

NAJKRAJŠIE FOTOGRAFIE Z ÚZEMIA MAS PRE ROK 2021 UŽ POZNÁME...

Jedenásty ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnych akčných skupín (MAS) priniesol už opäť jedinečné zábery prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov.

Fotografie súťažili v kategóriách: Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše naj, Život v našej MAS a Naše kroje.

Záujem o prezentáciu v aktuálnom ročníku prejavilo 26 MAS z územia Slovenska, ktoré spolu do súťaže prihlásili 157 fotografií zaradených do tematických kategórií.

Hlasovanie na facebooku NSRV SR prebiehalo od 24. júna 2021 do 26. júla 2021 a po sčítaní všetkých platných „lajkov“ v počte 7890, sú známe najúspešnejšie zábery jednotlivých kategórií so ziskom najvyšších počtov hlasov resp. „lajkov“.

 

V kategórii "Naša príroda" sa umiestnila na:

1. mieste, s počtom "lajkov" 159, fotografia s názvom "Životodárna kvapka", autorka: Mgr. Veronika Lenzová a do súťaže ju prihlásila MAS TRI PRÚTY

2. mieste fotografia s názvom "Belské skaly", autorka: Martina Sklenárová a do súťaže ju prihlásilo OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"

3. mieste fotografia s názvom "Vtáčia óda", autorka: Denisa Kaššaiová a do súťaže ju prihlásilo Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

 

V kategórii "Naši ľudia" sa umiestnila na: 

1. mieste, s počtom "lajkov" 245, fotografia s názvom "Tradičná slovenská rodina NP Muránska planina", autorka: Dáška Ondrušková a do súťaže ju prihlásilo Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

2. mieste fotografia s názvom "...vo vysokej tráve", autorka: Ivana Horváthová a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina MALOHONT

3. mieste fotografia s názvom "Nebeský let", autor: Mgr. Jozef Kovalík a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.

 

V kategórii "Naše tradície" sa umiestnila na: 

1. mieste, s počtom "lajkov" 224, fotografia s názvom "Do koča aj do voza", autorka: Helena Jáňová a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Vršatec

2. mieste fotografia s názvom "Tradičné čepce", autorka: Monika Dzuriková a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.

3. mieste fotografia s názvom "Ore ujec, ore, úhor preoráva, ani biča nemá, len tak povoláva", autorka: Michaela Tiralová a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina MALOHONT

 

V kategórii "Naša budúcnosť" sa umiestnila na: 

1. mieste, s počtom "lajkov" 284, fotografia s názvom "Spoľahlivý spoločník", autorka: Diana Gajdošová a do súťaže ju prihlásilo Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

2. mieste fotografia s názvom "Sladká bezstarostnosť", autor: Patrik Jura a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.

3. mieste fotografia s názvom "Najväčší dar", autorka: Mgr. Veronika Lenzová a do súťaže ju prihlásila MAS TRI PRÚTY

 

V kategórii "Naše naj" sa umiestnila na: 

1. mieste, s počtom "lajkov" 617, fotografia s názvom "Úsvit a ranná rosa Vráble", autor: Michal Drgoňa a do súťaže ju prihlásilo OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie Širočina

2. mieste fotografia s názvom "Nočné Bradlo", autor: Patrik Otrubčák a do súťaže ju prihlásil Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina

3. miesto fotografia s názvom "Ranný prízemný mráz na Maginhrade", autor: Michal Tvrdoň a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina MALOHONT

 

V kategórii "Život v našej MAS" sa umiestnila na: 

1. mieste, s počtom "lajkov" 463, fotografia s názvom "Ranná hmla Vráble", autor: Michal Drgoňa a do súťaže ju prihlásilo OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie Širočina

2. mieste fotografia s názvom "Komjacké dievky s májom", autorka: Simona Fíšanová a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA

3. mieste fotografia s názvom "Srdce ukryté v dreve", autorka: Helena Jáňová a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina Vršatec

 

V kategórii "Naše kroje" sa umiestnila na: 

1. mieste, s počtom "lajkov" 272, fotografia s názvom "To, čo je môjmu srdcu blízke", autorka: Sára Dernerová a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.

2. mieste fotografia s názvom "Vysmiaty heligonkár", autor: Roland Uhrina a do súťaže ju prihlásilo OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"

3. mieste fotografia s názvom "Klebety", autor: Martin Habánek a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

 

O Absolútnom víťazovi súťaže bude môcť verejnosť rozhodnúť počas výstavy "Tradície slovenského vidieka", ktorá sa bude konať v dňoch 19. - 22. 08. 2021 na agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v Nitre.

Víťazom a umiestneným srdečne gratulujeme. Všetkým účastníkom súťaže veľmi ďakujeme za nádherné fotografie.

Miesto a termín konania slávnostného odovzdávania ocenení sa dozviete čoskoro. 

 

Brožúrky z doterajších ročníkov súťaže nájdete v našej sekcii INFO - Publikácie a letáky.

 

 

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022