Aktuálne informácie

Online vzdelávacia aktivita „Postupy pre MAS v rámci konania o žiadosti NFP a implementácie podopatrenia 19.2“

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na online vzdelávaciu aktivitu „Postupy pre MAS v rámci konania o žiadosti NFP a implementácie podopatrenia 19.2“.

Termín konania: 04. 08. 2021 o 9.00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM

Cieľom aktivity je: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.

Aktivita je určená: MAS

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022