Aktuálne informácie

Výzvy pre mladých a malých poľnohospodárov vyhlásené miestnymi akčnými skupinami

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na seminár Výzvy pre mladých a malých poľnohospodárov vyhlásené miestnymi akčnými skupinami

Termín a miesto konania: 6.7.2021, online prostredníctvom aplikácie ZOOM

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020