Aktuálne informácie

Ekologické poľnohospodárstvo v Prírodnej záhrade

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na seminár s ukážkou dobrej praxe priamo v prírodnej záhrade "Ekologické poľnohospodárstvo v Prírodnej záhrade"

Termín a miesto konania: 30.07.2021, Prírodná záhrada Bažina na Šiašove, okr. Brezno  

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020