Aktuálne informácie

Kosecký deň v Piešťanoch - informačný seminár spojený s obhliadkou gazdovstva Legumen

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na aktivitu: Kosecký deň v Piešťanoch - informačný seminár spojený s obhliadkou gazdovstva Legumen

Aktivita sa uskutoční 26.06.2021 v priestoroch gazdovstva Legumen, v.o.s v Piešťanoch

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022