Aktuálne informácie

Pripravované výzvy pre poľnohospodárov na rok 2021 v rámci PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu „Pripravované výzvy pre poľnohospodárov na rok 2021 v rámci PRV SR 2014 - 2020", ktorá sa bude konať formou online webinára dňa 7.6.2021 so začiatkom o 9:30 hod.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020