Aktuálne informácie

Online seminár Implementácia projektov v rámci opatrenia 7. PRV SR 2014-2020 v rámci stratégii CLLD na území MAS

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky   pre Žilinský kraj vás pozýva na vzdelávaco-informačný seminár 

„Implementácia projektov v rámci opatrenia 7. PRV SR 2014-2020 v rámci stratégii CLLD na území MAS“

Termín konania: 11.06.2021 o 9.00 hod., online seminár

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020