Aktuálne informácie

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Žilinský kraj)

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj pozýva MAS na  Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni s podtémou Aktuálne informácie k návrhu Intervencie LEADER a pripomienky a návrhy 

Stretnutie sa uskutoční 13.4.2021, online

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022