Aktuálne informácie

Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na webinár Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020.

Termín konania aktivity 3.3.2021, online

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022