Aktuálne informácie

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja

Pracovné stretnutie  sa uskutoční  online dňa 28.1.2021

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020