Aktuálne informácie

Vízia pre vidiecke oblasti - TN kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre  Trenčiansky kraj Vás pozýva na Online workshop – Dlhodobá vízia pre vidiek

Seminár sa uskutoční 13.1.2021, online formou.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022