Aktuálne informácie

Vízia pre vidiecke oblasti - TT kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na online workshop Vízia pre vidiecke oblasti

Seminár sa uskutoční 14.1.2021, online formou.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020