Aktuálne informácie

Vízia pre vidiecke oblasti - PO kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na online workshop Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti v Prešovskom kraji

Seminár sa uskutoční 13.1.2021, online formou.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020