Aktuálne informácie

Informačný webinár k výzve č. 50/PRV/2020 podopatrenie 4.1 – PO kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému „Informačný webinár k výzve č. 50/PRV/2020 podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“, ktorý sa bude konať formou online webinára dňa 22.12.2020 so začiatkom o 8:45 hod.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020