Aktuálne informácie

Moderné SMART technológie v rozvoji obcí a regiónov - TT kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému: Moderné SMART technológie v rozvoji obcí a regiónov.

Seminár sa uskutoční v stredu 17.12.2020, online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020