Aktuálne informácie

Výmena skúseností mladých farmárov pri podaní druhej žiadosti o platbu (podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2020)

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Informačný online seminár  "Výmena skúseností mladých farmárov pri podaní druhej žiadosti o platbu (podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2020)"

Seminár sa uskutoční v stredu 10.12.2020, online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022