Aktuálne informácie

Informačný seminár na tému: „Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1“ TT kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na Informačný online seminár na tému: „Výzva  č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1“

Seminár sa uskutoční v stredu 7.12.2020, online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020