Aktuálne informácie

Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov z PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na online seminár na tému: Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov z PRV SR 2014 - 2020

Seminár sa uskutoční v stredu 9.12.2020 online formou

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022