Aktuálne informácie

Predaj z dvora

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na online seminár Predaj z dvora

Termín: 10.11.2020

Cieľom aktivity je objasnenie problematiky „predaja z dvora“ od A po Z - legislatívna úprava, poskytnutie základných informácií o predaji produktov z dvora, pravidlá predaja z dvora, produkty  vhodné a nevhodné pre predaj z dvora, praktické návody prepredaj produktov z dvora a riešenie prípadových štúdií na konkrétnu tému.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020