Aktuálne informácie

Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD II. časť (BA kraj)

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj pozýva MAS na aktivitu Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD II. časť

Termína miesto: 5.10.2020, Stupava

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020