Aktuálne informácie

Zrušenie Vzdelávaco-informačného seminára - Technológie konzervovania krmovín, pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Z dôvodu nepriaznivého vývoja situácie s pandémiou Covid - 19 Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj ruší aktivitu - Technológie konzervovania krmovín, pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.

Seminár sa neuskutoční 23. septembra 2020, v čase od 9:00 h v Penzióne Húšť v Dlhej nad Oravou

Podrobnosti nájdete v pozvánke s programom.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020