Aktuálne informácie

Pozvánka na aktivitu „Linčanský vinohradnícky festival"

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na aktivitu Linčanský vinohradnícky festival, v rámci ktorého bude prezentovaná ľudová a folklórna tradícia života na slovenskom vidieku v spojení s propagáciou regionálnych producentov.

RA NSRV SR bude mať k dispozícii prezentačný priestor pre účely informovania o činnosti a aktivitách Národnej siete rozvoja vidieka SR a poskytovania poradenstva k PRV SR 2014 – 2020 a k aktuálnym výzvam.

Termín a miesto konania: 22.8.2020 v obci (vinohradoch) Zeleneč

.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020