Aktuálne informácie

Pozvánka na aktivitu „Volkovecké hody v roku 2020"

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s obcou Volkovce vás pozývajú na: „Volkovecké hody v roku 2020“ podujatie sa uskutoční dňa 25. júla 2020 (sobota) v rámci futbalového areálu obce Volkovce.

Súčasťou podujatia bude bohatý kultúrny a sprievodný program hodových slávností, ktoré budú spojené s oslavou 745. výročia 1. písomnej zmienky o obci Volkovce.

Svoj prezentačný priestor na podujatí bude mať aj Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj s možnosťou poskytnutia informácií o NSRV SR, jej činnosti a aktivitách a o aktuálnych výzvach Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022