Aktuálne informácie

Pracovné stretnutie Tematickej skupiny pre LEADER pre Žilinský kraj zamerané na problematiku „Strednodobé hodnotenie stratégii CLLD"

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na pracovné stretnutie Tematickej skupiny pre LEADER pre Žilinský kraj.

Pracovné stretnutie bude zamerané na problematiku „Strednodobé hodnotenie  stratégii CLLD – poznatky, pripomienky" a  sa uskutoční  14. júla 2020 v obci Šuja pri Rajci

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022