Aktuálne informácie

Žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj  vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín: 24.6.2020 

Miesto: Kultúrny dom v obci Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022