Aktuálne informácie

Informačný seminár k aktuálne vyhláseným výzvam k podopatreniam 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 – 2020

Národná sieť rozvoja vidieka SR organizovala informačný seminár k aktuálne vyhláseným výzvam k podopatreniam 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 – 2020.

Seminár sa uskutočnil dňa 12.06.2020 v Agroinštitúte Nitra, š.p.

Pre účasť na informačný seminár bola potrebná online registrácia na

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_frl8qQMmJb4FJPflSK0BfvnTCazE8ym0AfhlowzYo2yhig/viewform?vc=0&c=0&w=1

Prezentácie je možné nájsť v dokumentoch na stiahnutie. 

Ďakujeme za účasť.

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022