Aktuálne informácie

Ekonomika organizácie a čerpanie prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj  Vás pozýva na  informačný seminár na tému „Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020“, ktorý sa bude konať dňa 9.3.2020 v malej zasadacej miestnosti na druhom podlaží v budove Úradu PSK, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022