Aktuálne informácie

Informačný seminár - Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na informačný seminár - Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020.

Miesto konania: Kultúrny dom v obci Zemplínska Nová Ves, 076 16 Zemplínska Nová Ves

Termín konania: 12. 02. 2020

Z organizačných dôvodov je nevyhnutné potvrdiť Vašu účasť najneskôr v termíne do 05.02.2020 e-mail: [email protected] tel.: 0910 910 857

Viac info nájdete v pozvánke s programom.

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022