Aktuálne informácie

Pozvánka na študijnú cestu na medzinárodný veľtrh BIOFACH 2020

Národná sieť rozvoja vidieka Vás v spolupráci s Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva pozýva na študijnú cestu na medzinárodný veľtrh BIOFACH 2020, ktorá sa uskutoční v termíne 12.- 14.02.2020. Súčasťou študijnej cesty je aj exkurzia na ekologickú farmu v Karlstettene (Rakúsko) a návšteva biopivovaru v Norimbergu.

Účasť na študijnej ceste je spoplatnená účastníckym poplatkom v hodnote 120 EUR/osoba. Účastnícky poplatok zahŕňa 2x ubytovanie (dvojlôžková izba) + raňajky vo Velburgu a exkurziu na ekologickú farmu Maierhofer, Karlstetten a do biopivovaru v Norimbergu. Ubytovanie + 2 spomenuté exkurzie bude hradiť zástupca Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva z vyzbieraného účastníckeho poplatku.

Náklady spojené s dopravou autobusom a jednodňovú vstupenku na medzinárodný veľtrh BIOFACH 2020, bude hradiť NSRV SR z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, prostredníctvom Technickej pomoci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 určenej na zabezpečenie aktivít akčného plánu a prevádzky siete.

Registrácia účastníkov bude uzatvorená dňa 27. 01. 2020.

Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. Podmienkou konania študijnej cesty je účasť minimálne 15 záväzne prihlásených osôb. V prípade neobsadenia minimálneho počtu osôb si NSRV SR vyhradzuje právo zrušiť aktivitu, resp. nepodieľať sa na realizácii tejto aktivity. V prípade zrušenia aktivity bude účastnícky poplatok vrátený.

Podrobné informácie spolu s prihláškou môžete nájsť v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020