Aktuálne informácie

Konferencia „Vidiek žije!“

Regionálna anténa NSRV SR pre BB kraj Vás pozýva na konferenciu „Vidiek žije!“.

Konferencia sa bude konať dňa 12. 09. 2019 v Kultúrnom dome Hriňová 

Hlavné témy:

  • vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo,
  • kvalita potravín V4,
  • cesty k potravinovej sebestačnosti,
  • kreovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky EU

Viac info v pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022