Aktuálne informácie

Odborná študijná cesta pre lesníkov do Českej republiky

Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) v spolupráci so Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku a s Národným lesníckym centrom Vás pozývajú v termíne 14. - 16. mája 2019 na odbornú študijnú cestu do Českej republiky, zameranú na prezentáciu príkladov dobrej praxe zahraničných lesníckych subjektov, inovácie, výmenu skúseností a prezentáciu dopadov a riešení rozpadu lesných porastov u vlastníkov a správcov lesov na území severnej Moravy.

Študijná cesta je určená pre lesníkov a pre potenciálnych beneficientov PRV SR 2014 – 2020.

Termín konania: 14. - 16. máj 2019

Registrácia účastníkov bude uzatvorená dňa 07.05.2019 o 11.00 hod.. Počet účastníkov je limitovaný.

Viac informácií o študijnej ceste nájdete v dokumentoch na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022