Aktuálne informácie

Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opatrení PRV SR 2014 – 2020 a praktické požitie Verejnej časti ITMS2014+

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu "Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opatrení PRV SR 2014 – 2020 a praktické požitie Verejnej časti ITMS2014+"

Termín konania: 26. marec 2019

Miesto: Hotel LUX, Námestie Slobody 2, Banská Bystrica

Prínos: nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností pri vytváraní Žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMS2014+ beneficientmi PRV SR 2014 – 2020 pri výzvach vyhlásených Miestnymi akčnými skupinami BB kraja.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020