Aktuálne informácie

Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na školenie k téme Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020 dňa 05.03.2019 v priestoroch Hotel Color ***, Pri Starom mýte 1, 831 04 Bratislava 3.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020