Aktuálne informácie

Pozvánka na Vianočné trhy

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás v  spolupráci s obcou Cífer pozýva na podujatie:  Vianočné trhy 

Podujatie sa uskutoční 15.decembra 2018 od 13.00 do 20.00 v obci Cífer.

Vianočné trhy sú významné regionálne podujatie, kde sa zúčastnia výrobcovia, vystavovatelia a predajcovia tradičných domácich produktov. Počas priebehu podujatia budú k dispozícii zástupcovia Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) SR pre Trnavský kraj v osobitnom stánku. Zástupcovia budú poskytovať informácie nielen o činnosti a úlohách NSRV, ale aj o možnostiach dotácií z PRV SR 2014-2020 a z európskych investičných štrukturálnych fondov.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020