Aktuálne informácie

Medzinárodná včelárska výstava - Hanácka včela 2018

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov Regionálna zložka Nitra, Vás pozývajú na medzinárodnú včelársku výstavu HANÁCKA VČELA spojenú s konferenciou zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve, ktorá sa uskutoční dňa 20. októbra 2018 v Olomouci (Česká republika).

Doprava je bezplatne zabezpečená Národnou sieťou rozvoja vidieka SR. Vstupné na výstavu je 80,-Kč, ktoré si hradí každý účastník samostatne na mieste.

Bližšie informácie nájdete v pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022