Aktuálne informácie

Konferencia pre MAS „Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozývajú na konferenciu „Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“

Názov:                 Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD

Termín:               22. – 24. 10.2018

Miesto:                Hotel Ski & Wellness Residence Družba **** Jasná - Nízke Tatry, 031 01 Demänovská Dolina https://www.druzbahotel.sk/#

Lektor:                 Mgr. Ingrid Kociánová, Oddelenie CLLD, MPRV SR

Účastníci:            manažéri a administratívni pracovníci MAS (2 zástupcovia z každej MAS)

Program blokov: 

1. deň:                  

  • Všeobecné informácie k realizácii projektov
  • Systémy financovania
  • Žiadosť o platbu 
  • Nezrovnalosť
  • Monitorovanie projektov
  • Postupy pre žiadateľa pri vypracovaní projektového zámeru

2. deň:                

  • Postupy pre žiadateľa pri vypracovaní žiadosti o NFP
  • Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD – 1. časť

3. deň:                

  • Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD – 2. časť          

CJ NSRV SR pre účastníkov zabezpečuje občerstvenie a obedy počas konferencie.

Ubytovanie si zabezpečujú a hradia MAS samé. Účastníci si môžu ubytovanie objednať a bližšie informácie o dostupnosti ubytovania získať na adrese: [email protected], tel. č. 0903 807 353.

Pozvánka s programom na stiahnutie nižšie a online prihláška.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022