Aktuálne informácie

Odborná zahraničná exkurzia do ČR – MAS Buchlov, MAS Region Haná

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu do ČR – MAS Buchlov, MAS Region Haná

Zahraničná exkurzia bude zameraná na príklady prípravy a realizácie projektov z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, LEADER/CLLD, regionálne potraviny, vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka.

Exkurzia sa uskutoční v dňoch  18. a 19. júna 2018

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022