Aktuálne informácie

Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár „Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020“

Seminár sa uskutoční  11. apríla 2018, v Košiciach.

Bližšie unformácie v pozvánke s programom

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020