Aktuálne informácie

Použitie aplikácie GSAA pri príprave žiadosti o platbu pre poľnohospodárske subjekty

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu "Použitie aplikácie GSAA pri príprave žiadosti o platbu pre poľnohospodárske subjekty".

Seminár sa uskutoční 09. apríla 2018, v čase od 09:00 do 12:20 h a v prípade väčšieho záujmu druhá skupina  od 13:00 h do 16:20 h, v Dolnom Kubíne,  City Hotel Park, Radlinského 21

 Bližšie unformácie v pozvánke s programom

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020