Aktuálne informácie

Pozvánka na informačný workshop: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (Výzva č. 27/PRV/2018)

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný workshop: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (Výzva č. 27/PRV/2018)

Uskutoční sa dňa 16. februára 2018 v priestoroch Hotela Panorama****, Nádražná ulica 12, Trenčianske Teplice

V priebehu workshopu budú poskytnuté informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020, výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie. 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020